op de onderstroom in de organisatie

Meer uit je mensen en je organisatie halen? Dat kan echt!

Hoe?

Door je mensen weer centraal te stellen. Human Being Management (HBM) in plaats van Human Resource Management! HRM verwijst naar economische middelen die worden weggegooid na gebruik.

Ons Analytical Competence Tool (ACT) geeft met beelden zicht op onbewuste drijfveren in een organisatie, waarmee we kunnen verklaren welke competenties tot natuurlijk talent behoren of tot prestatiekracht.

Waarom dit relevant is?

Van tevoren weten waar mensen in kunnen excelleren, heeft veel voordelen. Mensen worden blijer omdat ze dingen kunnen doen die echt bij ze passen. Opleidingen worden investeringen, want je weet dat ze productiviteit gaan opleveren. En mensen gaan minder snel over hun grenzen heen, omdat ze leren hoe ze met hun onbewuste belemmeringen kunnen omgaan.

is voor jezelf een blinde vlek.

Als je iemand vraagt wat hij goed kan, zal hij vaak die vaardigheden noemen waar hij zijn best voor heeft moeten doen. Dat is meestal aangeleerd gedrag, dat energie kost en vervormt onder druk.

Terwijl hij zijn natuurlijke talenten moeilijker kan omschrijven omdat die ongemerkt gebeuren of gewoon leuk zijn om te doen.

in je team.

Met ons krijgen mensen weet van hun natuurlijk potentieel en met welk gedrag ze te ver kunnen doorschieten.

Dat geeft rust en overzicht voor groei,

omdat ze zich bewuster zijn van hun waarde in een team en weten welke dingen ze beter aan anderen kunnen overlaten.

Leren en lenen van elkaar wordt zo een gezamenlijke focus.

Stel je eens voor als de hele organisatie op de Human Being Management manier samenwerkt? Iedereen kan zichzelf dan helemaal kwijt.

Er ontstaat een flow, waarin geëxperimenteerd mag worden en veel creativiteit vrijkomt. Dat voelen klanten ook feilloos aan. Betere resultaten volgen dan vanzelf

Dat wil toch iedere werkgever of (nieuw) samenwerkingsverband?

Wat onze klanten over HBM Consultancy zeggen:

Caroline Muste

Directeur Fiduciair Advies, MN

Het introduceren van agile werken is niet alleen een organisatorische verandering maar met name een ‘human being’ verandering. Britta en Marjan zijn met hun HBM methodiek in staat om de medewerker hierin succesvol te begeleiden. Met hun positieve mensbeeld wordt bij medewerkers het fundament gelegd om de transitie naar agile werken te kunnen maken. Medewerkers kunnen zo met een open blik naar hun eigen ontwikkeling kijken en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen. Daarnaast zijn Britta en Marjan complementair aan elkaar waardoor zij in staat zijn in veel verschillende settings te opereren.

Arienne van Mil

Directeur

Ben Schnieders

Voorzitter Raad van Bestuur

HBM Consultancy heeft op inspirerende en aansprekende wijze ons MT tot verdieping, inzicht en versterking in de samenwerking gebracht. Daar waar voorheen een ieder de uitdagingen zelfstandig aanvloog, wordt nu gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten, met als gevolg 1+1=3.

Geert-Jan Hendriks

Wethouder, Gemeente Gooise Meren

Britta en Marjan kun je om een klus vragen. Een goed gesprek, een mooie dialoog of een complex groepsgesprek. Hoe meer de wijsheid van de minderheid nodig is, hoe leuker Britta en Marjan het vinden.

Ze zijn enthousiast, kundig en toegankelijk voor velen. Voor de gemeente hebben zij diverse succesvolle groepsgesprekken begeleidt.

Maarten Hommelberg

Programmamanager Monitoring, Stroomversnelling

Britta en Marjan hebben ons team ontzettend geholpen.

Het monitoringteam bij Stroomversnelling heeft als uitdaging om meerdere sectoren in beweging te krijgen rondom energieprestatie monitoring. Britta en Marjan hebben ons team ontzettend geholpen door ons op individueel niveau te laten zien waar onze kracht zit en waar we tegen belemmeringen aanlopen. Door een daaropvolgende sessie met het hele team kunnen we goed doorpakken op de meest effectieve taakverdeling. En we zijn extra alert geworden als er zaken op ons pad komen die ons van nature minder liggen. We kunnen deze nu zodanig organiseren dat we toch effectief blijven.