Grip op de onderstroom in de organisatie

Meer uit je mensen en je organisatie halen? Dat kan echt! Hoe? Door je mensen weer centraal te stellen. Human Being Management (HBM) in plaats van Human Resource Management! HRM verwijst naar economische middelen die worden weggegooid na gebruik. Wij mensen zijn toch veel meer dan dat?

Ons Analytical Competence Tool (ACT) geeft met beelden zicht op onbewuste drijfveren in een organisatie, waarmee we kunnen verklaren welke competenties tot natuurlijk talent behoren of tot prestatiekracht.

Waarom dat relevant is? Van tevoren weten waar mensen in kunnen excelleren, heeft veel voordelen. Mensen worden blijer omdat ze dingen kunnen doen die echt bij ze passen. Opleidingen worden investeringen, want je weet dat ze productiviteit gaan opleveren. En mensen gaan minder snel over hun grenzen heen, omdat ze leren hoe ze met hun onbewuste belemmeringen kunnen omgaan.

Talent is voor jezelf een blinde vlek. Als je iemand vraagt wat hij goed kan, zal hij vaak die vaardigheden noemen waar hij zijn best voor heeft moeten doen. Dat is meestal aangeleerd gedrag, dat energie kost en vervormt onder druk. Terwijl hij zijn natuurlijke talenten moeilijker kan omschrijven omdat die ongemerkt gebeuren of gewoon leuk zijn om te doen.

Hebben mensen door ons weet van dat natuurlijke potentieel, geeft dat ze focus in hun ontwikkeling en draagkracht voor hun eigen employability. Ze zijn zich bewuster van hun waarde in een team en ze weten ook welke dingen ze beter aan anderen kunnen overlaten. Dat geeft rust en overzicht.

Stel je eens voor als de hele organisatie op deze manier (samen)werkt? Iedereen kan zichzelf dan helemaal kwijt. Er ontstaat een flow, waarin geëxperimenteerd mag worden en veel creativiteit vrijkomt. Dat voelen klanten ook feilloos aan. Betere resultaten volgen dan vanzelf. Dat wil toch iedere werkgever?